Spoločnosť HAPPY HEAT s.r.o., sa zaoberá riešením energetických projektov montáží, opráv a dodávok materiálu v dvoch divíziách:

INDUSTRY Service

Divízia je zameraná na priemyselný servis strojov, technológií a zariadení, k čomu prispievame aj širokou ponukou sortimentu v oblastiach: Meranie a regulácia, Elektro komponenty, Automatizácia, Strojárenstvo. Sme priamo alebo nepriamo napojení s výrobcami vo viac ako 40 krajinách sveta, kde vieme reagovať na zmeny a konzultovať problémy zariadení, čím šetríme čas a prácu technikov nášho priemyslu. Okrem dodávok náhradných dielov pre priemysel, riešime danú problematiku komplexne. Preto sa na nás stále viac zákazníkov obracia aj s tovarom, ktorý nemáme zobrazený na našej webovej stránke.

HOME Service

Je divízia pre konečného užívateľa v podobe riešenia problému energií. Hlavnou prioritou tejto divízie je projektovať, dodávať a montovať kvalitné zariadenia pre šetrenie energií spotrebiteľa podľa celosvetového trendu v najvyššej kvalite a za ceny akceptovateľné pre región strednej Európy. Jedná sa v hlavnej miere o energiu tepelnú a energiu elektrickú, ktoré sú základom pre existenciu a sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Snažíme sa eliminovať nepriaznivý vývoj cien, šetrením financií našim zákazníkom.

Veríme, že Vám budeme vedieť pomôcť a taktiež že budete s našou prácou spokojní.

Váš HAPPY HEAT s.r.o., Slovakia