Automaty PLC, switche, mikrokontroléry, logické relé, snímače indukčné, optické, kapacitné, enkódery, operátorské panely, priemyselné PC.

  • Automaty PLC Direct Logic od firmy KOYO Elektronics.
  • Mikrokontroléry pre decentralizované riadenie jednotlivých strojov a zariadení značiek SuperRelay a ARRAY APB.
  • Napájacie zdroje určené pre automaty PLC, operátorské panely, priemyselné PC ale i univerzálne napájanie automatizačnej techniky.
  • Operátorské panely vysokej kvality značky WEINTEK rady EasyView.
  • Priemyselná komunikácia: sieťové priemyselné prvky, prepínače, prevodníky rozhrania.
  • Priemyselné PC odolné i vysokému nasadeniu v priemyselnom prostredí.
  • Snímače pre automatizáciu, indukčné, optické, ultrazvukové, kapacitné, rotačné enkódery IRC.
  • Vstupno - výstupné jednotky pre priemyselnú automatizáciu.