Ponúkame elektroinštalačný materiál pre priemyselné aplikácie:

  • Elektromery pre jednofázové aj trojfázové siete s možnosťou diaľkového odpočtu.
  • Dodávame veľký výber káblov a vodičov za výborné ceny.
  • Ponuka motorov a prevodoviek pre priemyselné aplikácie.
  • Prenosné prístroje pre meranie elektrických veličín a revízie.
  • Svietidlá pre priemysel, verejné osvetlenie ale i pre domácnosti.
  • Uhlíky pre priemyselné motory, štandardné i zákazková výroba.
  • Kvalitné záložné zdroje, s plne sínusovým výstupom, meniče DC/AC, meniče DC/DC.