• Armatúry a servopohony s príslušenstvom, selenoidné ventily
  • Meracie prístroje na snímanie a detekovanie plynov
  • Snímanie a monitorovanie hladiny, limitné aj kontinuálne
  • Meranie a regulovanie relatívnej vlhkosti
  • Snímanie prietoku, objemu, spotrebovaného tepla s príslušenstvom
  • Snímače teploty pre priemysel s príslušenstvom až do teplôt 1800°C
  • Snímače, spínače a regulátory relatívneho, absolútneho a diferenčného tlaku s príslušenstvom
  • Priemyselné zdroje, prevodníky signálu, galvanické oddeľovače