seminare a skolenia

Organizujeme odborné školenia a semináre pre technickú verejnosť, v oblasti priemyselnej regulácie, osvetlenia a elektroinštalácie, úsporu energii a riadenie automatizačných procesov. Pozvaný sú všetci naši partneri z odvetvia priemyslu, pre prehĺbenie si informácii o aktuálnom vývoji a novinkách v ponúkanom sortimente.